Modern Bilimin Öncüleri

İslam Medeniyeti sadece birkaç bilim dalında öncü buluşlar yapmış ve birkaç önemli bilim insanı yetiştirmiş bir kültürel coğrafya olmaktan çok daha fazlasıdır.

Batıda Orta Çağ olarak adlandırılan yüzyıllarda Müslümanlar, deney, gözlem ve ölçme ile mantıksal ve matematiksel düşünceyi birleştiren bir araştırma geleneği oluştururlar. Bu çalışmaların arkasındaki kavramsal bağlam ise Hz. Peygamber’in (s.a.v); Kur’n-ı Kerîm aracılığı ile İslam dininde ilme, öğrenmeye, düşünmeye ve böylelikle insana verilen önemi Müslümanlara anlatmasına dayanır.

Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi, Müslüman bilim insanlarının dünya bilim tarihi içerisindeki katkılarını ziyaretçiye sunmayı ve deneyimletmeyi hedefler.

Sergi konsepti oluşturulurken, İslam Medeniyetinin altın çağı olarak tanımlanan 7. ve 16. yüzyıllar arasındaki döneme ağırlık verilmiştir. Müslüman bilim insanlarının kendilerinden önce bu tür eserler ortaya koyan Yunan, Hint ve Çin kültürlerine ait eserleri incelemeleri, çeviri hareketleri ile kendi medeniyet havzalarına kazandırmaları ve yeni metotlar geliştirmeleri de bu bağlamda ele alınmıştır.

İslam Medeniyeti, dünya bilim tarihinde, kurucu ve inşa edici bir medeniyet olarak doğmuş, 200 yıl süren çeviri hareketleri ile insanlığın o güne kadar ürettiği tüm bilimsel bilgiyi yeni dünyaya taşıyacak entelektüel ve bilimsel altyapıyı inşa etmiş dönüştürücü bir medeniyettir.

Günümüzde kabul gören ve bugün modern bilim dediğimiz bilim dallarının birçoğunu; cebir, mekanik, tıp, astronomi, fizik gibi disiplinleri inşa edecek yapı taşlarını İslam düşüncesi ve Müslüman bilim insanları yerleştirmiştir.

Ziyaretçi ile etkileşim kurmak üzere tasarlanan ve İslam Bilim Tarihini 5 ana başlık altında toplayan sergimiz, onlarca bilim insanının çalışmaları ve modern bilime etkilerini etkileşimli bir şekilde ziyaretçiye sunmaktadır. Gayemiz, ziyaretçilerin sergideki deneyimleri neticesinde İslam Medeniyetine ilişkin farklı bir bakış açısına şahit olmaları ve bunu içselleştirmeleridir. Sergi toplam 450 m2’lik alan içinde, her duyuya ve her yaştan bireye hitap eden modern sergileme tasarımı çerçevesinde hazırlanmıştır. Sergimiz, insanlık bilim tarihi, tercüme hareketleri, astronomi, fizik, kimya, biyoloji, mekanik, matematik, beşeri coğrafya, tıp, mimari, sanat, günlük hayat ve tüm bunların bir coğrafyayı medeniyete dönüştürmesini konu etmektedir.

Web siztemizi ziyaret etmeyi unutmayın.

portfolio item portfolio item portfolio item portfolio item portfolio item portfolio item portfolio item