Tabiat Okulu

Çevrelerindeki olgulardan anlam çıkartmak ve araştırmak çocuklar için oldukça ilgi çekici ve eğlencelidir. Çocuk bu sayede çevresinin esiri olan edilgen bir varlık olmaktan çıkar, anlayan, etkin bir canlıya dönüşür. Çocukların bütün derslerinde ve devamında günlük hayatlarında gelişme göstermesi için tabiatla içi içe yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine imkân sağlayan ortamlar oluşturulmalı ve çocukların bu ortamlara ulaşımı önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Bu bakış açısı ile oluşturduğumuz projemiz sayesinde çocuklar, gençler ve yetişkinler hızla büyüyen ve onların yaratıcılıkları önündeki engelleri aşmalarını sağlayacak olan bir iç dinamik ve bilimsel bir bakış kazanacaklardır. Ülkemizin en büyük zenginliği olan genç ‘İnsan’ kaynağını bilim ve sanata yöneltmek en büyük önceliğimizdir.

Bir toplumda yaşam kalitesinin arttığını gösteren en önemli veri kültür, sanat ve teknoloji etkinliklerinin toplumdaki kişi sayısına oranının yüksek olmasıdır. Dünya’nın içinde bulunduğu Uzay Çağı’nı yakalayacak ve genç nesile bu çağın gerekliliklerini ve geleceğini idrak etmeye yardımcı olacak yenilikçi ve yaratıcı uygulamalar toplum yaşam kalitesinin artmasında büyük rol oynamaktadır. Tabiat Okulu her yaşta insana hizmet edecektir.

Tabiat Bilimleri ile ilgili yerinde eğitimin yanı sıra laboratuar çalışmaları da yine burada yapılacaktır. Çocuklar doğadan topladıkları bilgileri laboratuar ortamında değerlendirmeye tutacak, çeşitli yöntemleri ve araçları kullanmayı alanında uzman eğitmenleri aracılığı ile öğreneceklerdir. Yaprakların enine kesiti, stoma hücreleri, reçine kanalları, likenlerin yapısı, mantar hifleri, amip euglena, böcek bacağı, kuş kanadı gibi örneklerin mikroskobik gözlemini gerçekleştirirken doğa ile iç içe bilim yapmanın hazzını duyacaklar. Geleceğin bilim insanlarına ilham vermek ancak bu şekilde mümkün olacaktır.

Uzun ve kısa vadeli projelerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve işbirliği tekliflerimizi öğrenmek için bilgi@usturlab.com.tr’ye mail atabilirsiniz.

portfolio item